Kirolak.net

 

Hemen zaude::

 1. Hasiera
 2. Berriak
 3. Berrien xehetasunak

AFEDEGI Lehentasunezko mezenasgo jarduerak 2018. eta 2019. urteetarako ezartzen dituena.

Osteguna, 2018.eko Azaroak 8

25/2018 Foru Dekretua, urriaren 23koa, interes orokorreko xedeen esparruan lehentasunezko mezenasgo jarduerak 2018. eta 2019. urteetarako ezartzen dituena.
Apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauak, irabazi asmorik gabeko entitateen zerga erregimenari eta mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriei buruzkoak, mezenasgoari aplikagarri zaizkion zerga pizgarriak arau tzen ditu III. tituluan.
Zehazki, titulu horretako IV. kapituluak jaso tzen du zein zerga onura aplikatzen zaizkien lehentasuna aitortua duten jarduerei eta aparteko interes publikoa duten gertakarietan laguntze ko programei.
Lehentasunezko mezenasgo jarduerei dagokienez, aipatutako foru arauaren 29. artikuluak dio Gipuzkoako Foru Aldundiak interes orokorreko xedeen esparruan lehentasunezkotzat
jotzen diren mezenasgo jardueren zerrenda bat egin ahal izango duela ekitaldi bakoitzerako, entitate onuradunak zein diren eta jarduera horiek zer beharkizun eta baldin tza bete behar dituzten ere zehaztuta: hori guztia artikulu horretan aurreikusita dauden zerga onurak aplika tze aldera.
Foru dekretu honen bitartez ezar tzen dira 2018. eta 2019. urteetarako lehentasunezko tzat jo tzen diren jarduerak, eta, halaber, zehazten da zer entitatek izan behar duten ekarpenen
onuradunak, hala dagokienean, eta zer beharkizun eta baldintza bete behar diren jarduera horien garapenean.
Hemen.

Estatuko ligak

Gipuzkoako taldeak !!
 Nazioarteko eta Estatu Mailako Lehiaketak

 • Futbola
  2019/01/24

  real union club sad

  peña sport f.c.

 • Errugbia
  2019/01/20

  avia eibar r.t 26

  crat 22

 • Mahai tenisa
  2019/01/20

  marpex beraun errenteria t.m. 3

  irun leka enea 4

 • Futbola
  2019/01/20

  san ignacio s.d. 0

  eibar s.a.d 6

 • Errugbia
  2019/01/20

  hernani c.r.e 10

  fc barcelona 22

 • Eskubaloia
  2019/01/20

  nykobing falster 31

  super mara bera bera 26

 • Mahai tenisa
  2019/01/20

  hotel-museo patria chica priego tm 1

  irun leka enea 4

 • Saskibaloia
  2019/01/20

  añares rioja isb 70

  barça cbs 80

Emaitza gehiago

Lotura interesgarriak

Argazki galeria

Argazki galeria
AFEDEGIren logotipoa